top of page

Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury VIVA LARTE działa od lipca 2014 roku.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

- działanie na rzecz kultury i sztuki;

- integracja różnych środowisk;

- krzewienie dziedzictwa kulturowego;

- pobudzanie świadomości kulturalnej społeczeństwa;

- wychowanie poprzez kulturę i sztukę;

- wszechstronne propagowanie wszelkich dziedzin kultury i sztuki;

- wspieranie młodych talentów oraz osób szczególnie uzdolnionych;

- promocja regionu i jednostek samorządowych Powiatu Legionowskiego.

 

Wyżej określone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

- organizowanie imprez kulturowych, konferencji, szkoleń, warsztatów, prelekcji, koncertów, performance, akcji charytatywnych itp.;

- wspieranie amatorskich ruchów muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych, fotograficznych itp.;

- promowanie czytelnictwa oraz literatury;

- współpraca z jednostkami samorządowymi i placówkami oświatowymi na terenie powiatu;

- współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

 

     W listopadzie 2014 roku Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury VIVA LARTE po raz pierwszy zorganizowało Przegląd Pieśni Patriotycznej VIVA POLONIA, który odbył się w Sali Widowiskowej Miejskiego Ratusza w Legionowie, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo oraz Starosty Legionowskiego.

 

     Tym samym zainaugurował on cykliczne wydarzenie , które będzie odbywało się raz w roku poprzedzając Święto Niepodległości.

Zaprezentowało się na nim 12 solistów i 11 zespołów oraz chórów, wśród których można było dostrzec przedstawicieli różnych grup wiekowych poczynając od tych nastoletnich po nieco bardziej dojrzałych. Mnogość, ciekawych opracowań, interpretacji i repertuaru sprawiły, iż Przegląd miał bardzo interesujący i wyrównany przebieg, a Jury ogromny problem z przyznaniem nagród.

 

     Wśród wykonawców krążył duch rywalizacji, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, a ten dobry nastrój udzielał się nam wszystkim. Jest to bezcenne dla tak młodego Stowarzyszenia jak nasze, podejmującego po raz pierwszy takie wyzwanie.

Bogatsi o doświadczenia, chcemy i będziemy kontynuować Przegląd Pieśni Patriotycznej. Pragniemy tym wydarzeniem upamiętniać walki o niepodległość, złożyć hołd tym co walczyli i polegli, czerpać z tekstów, które opisywały wydarzenia, ukazywały emocje, rozterki, a jednocześnie podtrzymywały na duchu walczących i cały naród.

 

     Wiemy, iż stać się to może tylko za sprawą artystów - patriotów, ludzi otwartych na krzewienie historii, wartości , a za ich przekazem mówienie, skąd jesteśmy, gdzie żyjemy.

 

     Dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania się i wzięcia udziału w Przeglądzie, który odbędzie się w 2015 roku w dniu 8 listopada.

Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury VIVA LARTE 

NUMER KONTA: ING Bank Śląski 35 1050 1012 1000 0090 3038 4821

bottom of page