top of page

    w Legionowie

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

,,VIVA POLONIA”

Organizatorem Przeglądu Pieśni Patriotycznej ,,VIVA POLONIA” jest Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ,,VIVA LARTE”, pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

 

Inspiracją do powstania takiego Przeglądu jest chęć upamiętnienia walk o niepodległość, gdzie pieśni opisywały wydarzenia, ukazywały emocje, rozterki, rozstania, a jednocześnie podtrzymywały na duchu walczących i całe polskie społeczeństwo.

Celem Przeglądu jest:

 

 • Prezentacja dorobku artystycznego solistów, chórów, zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych, o wysokiej randze artystycznej,

 • Ukazanie walorów artystycznych, estetycznych i wychowawczych pieśni i piosenek patriotycznych, partyzanckich, wojskowych, legionowych itp.,

 • Promowanie patriotyzmu poprzez śpiew i muzykę,

 • Wykorzystanie dziedzictwa piosenki patriotycznej do nowych ciekawych opracowań,

 • Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu,

 • Promowanie własnej, autorskiej twórczości, tworzenie i poszerzanie repertuaru patriotycznego,

 • Propagowanie patriotyzmu poprzez nowe gatunki i style muzyczne,

 • Popularyzacja kultury i sztuki wśród mieszkańców Legionowa.

Nagrody:

 

 

Główną nagrodą jest GRAND PRIX Prezydenta Miasta Legionowo

oraz pamiątkowa statuetka,

1. W kategorii soliści/duety:

 • Pierwsza nagroda - Nagroda oraz pamiątkowa statuetka,

 • Druga nagroda - Nagroda oraz pamiątkowa statuetka,

 • Trzecia nagroda - Nagroda oraz pamiątkowa statuetka,

2. W kategorii zespoły/chóry:

 • Pierwsza nagroda - Nagroda oraz pamiątkowa statuetka,

 • Druga nagroda - Nagroda oraz pamiątkowa statuetka,

 • Trzecia nagroda - Nagroda oraz pamiątkowa statuetka,

Wszyscy Uczestnicy Przeglądu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

Nagrody przyznaje Jury Przeglądu powołane przez Organizatora.

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

* Dokumenty do pobrania (karta zgłoszeniowa oraz regulamin) znajdują się na stronie głównej.

ADRES:

 

Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ,,VIVA LARTE”

05-119 Legionowo ul. Piaskowa 4/20

pppvivapolonia@gmail.com

Koordynator Przeglądu:

Dorota Bonisławska

tel. 500 373 248

bottom of page